Leguán zelený, Iguana iguana (Linnaneus 1758) - taxonomie 2020

Leguán zelený. Dá se říct, že v systematickém zařazení leguánů rodu Iguana nikdy nepanovala mezi vědci i odbornou veřejností jednoznačná shoda. Prapůvodní rozlišení na dva druhy leguánů tohoto rodu bere v moderní době za své. Až metody analýzy DNA ukazují a předpokládají, že rod Iguana zahrnuje několik druhů zvířat, a i v budoucnu se máme v taxonomii leguánů na co těšit. V roce 1758 pojmenoval druh Iguana iguana otec taxonomie jako takové, švédský přírodovědec Carl Linné (později Carl Von Linné). O deset let později, vídeňský lékař a biolog Josephus Nicolaus Laurenti, pojmenoval jako první celou třídu Reptilia včetně rodu Iguana. A kromě druhu leguána zeleného, Iguana iguana, také druhého zástupce rodu, a sice leguána jedlého, Iguana delicatissima.

Leguán jedlý, Iguana delicatissima, anglicky "The Lesser Antillean iguana" jako určený druh, vymezený svým ostrovním původem - endemit souostroví malých Antil nedostál žádného zásadního taxonomického vývoje a změn. U druhu Iguana iguana – leguána zeleného, lze tvrdit pravý opak.

Jako úvod k dalšímu textu si dovolím shrnout strukturu taxonomie rodu Iguana v současné podobě.

Taxonomie rodu Iguana

Říše: Animalia, živočichové

Kmen: Chordata, strunatci

Podkmen: Vertebrata, obratlovci

Třída: Reptilia, plazi

Řád: Squamata, šupinatí

Podřád: Sauria, ještěři

Nadčeleď: Iguania, leguáni

Čeleď: Iguanidae, leguánovití

Rod: Iguana, leguáni

Leguán zelený (Iguana iguana) obývá skutečně obrovský areál střední a jižní Ameriky. Jejich signifikantní rozdíly v rozličných barevných i vzorových variantách jasně ukazují, že v jednotlivých populacích leguánů v závislosti na oblasti rozšíření jsou velké rozdíly. A aniž by tyto vnější morfologické znaky automaticky značily i druhové rozlišení, lze předpokládat, že výsledky testů mitochondriální DNA nakonec stanoví možná klidně i více než deset různých druhů leguánů. Nechme se překvapit!

Nedávné druhové zařazení

Leguán zelený, Iguana iguana se v minulosti dělil na dva poddruhy. Severní výskyt (Mexiko, latinská Amerika) obýval poddruh I. iguana rhinolopha, často distingovaný jako samostatný druh, Iguana rhinolopha. Lokality jižní Ameriky byly doménou nominátního druhu Iguana iguana. Hlavní morfologický rozdíl mezi severní a jižní formou byly zřetelné nasální výrůstky – rohy u severní formy leguánů zelených (I. iguana rhinolopha). Tento vnější morfologický znak se ale v dnešní době neuznává jako jasné vymezení druhu a zcela správně se postupuje pomocí testů deoxyribonukleové kyseliny. Proto se v ještě nedávné době rozlišoval pouze jeden zástupce rodu Iguana, a sice Iguana iguana – leguán zelený.

Leguán  zelený

Jak už bylo řečeno, areál obývaný leguánem Iguana iguana je obrovský a přesahuje rozlohu celé Evropy. Jedná se o velké a nesmírně geograficky přizpůsobivé ještěry, kteří se uchytili v mnoha oblastech, kam byli uměle vysazeni díky lidské migraci. Na některých místech se tak stávají zároveň invazivním = nežádoucím druhem, který narušuje přírodní rovnováhu. Florida, Havajské ostrovy a především Karibik – konkrétně souostroví malé Antily, kde se vyskytuje bratrský druh Iguana delicatissima. Schopnost adaptace leguánů zelených pomáhá vytlačovat původní druh leguánů Iguana delicatissima z Malých Antil a ti jsou tak dnes druhem na pokraji vyhynutí. Nutno ale důrazně podotknout i jasný fakt, že působení lidského druhu je mnohem zásadnějším faktorem mizení druhů nejen těchto ještěrů. Nejvýrazněji totiž populace zvířat ovlivňuje mizení jejich původních biotopů působením lidské činnosti.

Leguán jedlý
zdroj: biolib.cz

Nový druh

Nedávno (r. 2019) byl pomocí testů DNA oficiálně uznán nový druh leguána z rodu Iguana, a sice Iguana melanoderma . Česky by se dalo jméno přeložit jako leguán černý, ale tento druh již z hlediska českého názvosloví existuje jako příbuzný zástupce ostnoocasých leguánů, Ctenosaura similis. Zásadním morfologickým (kromě rozdílů v DNA) znakem jsou černá těla – především lícní část a podlícní lalok leguánů.

Je otázkou, zda tento „objev“ přinese revoluci v systematickém zařazení leguánů. V současnosti totiž čekají na své oficiální uznání také například již historicky samostatný poddruh Iguana iguana insularis ze souostroví Genadiny a Iguana iguana santaluciae (možná i jako samostatné druhy I. insularis a Iguana santaluciae), poddruh pocházející z ostrova St. Lucia v karibiku, který se vyznačuje černobílým žíhaným zbarvením.

Iguana iguana santaluciae
Iguana iguana santaluciae

Vzhledem k již zmíněnému, skutečně obrovskému areálu rozšíření lze v budoucnu očekávat rozlišení na více druhů a poddruhů leguánů zelených.

Zdroje:

https://zookeys.net

https://www.wikipedia.org/

https://novataxa.blogspot.com/2020/04/iguana-melanoderma.html?fbclid=IwAR1rIb9cbPRGjqRT0_LpYmcuU9hNyfsdYicjyQ5YkBmtJo5qKJ-kCJs8eVQ

https://www.biolib.cz

https://www.reptile-database.com

https://www.pixabay.com