Plazi ČR

Želva bahenní (Emys orbicularis), Linnaneus 1758

Nicméně želva bahenní je součástí naší herpetofauny nebo v minulosti přinejmenším byla.BiotopVodní a...

Zmije obecná (Vipera berus), Linnaeus 1758

- zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený druh (KO)- kritéria IUCN – závislý na ochraně (CD)Rozšíře...

Užovka stromová (Zamenis longissimus), Laurenti 1768

Užovky stromové se objevují na jaře, začátkem května. Jsou aktivní ve dne, ale byly zpozorovány i za...

Užovka podplamatá (Natrix tesselata), Laurenti 1768

- zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený druh (KO)- kritéria IUCN – ohrožený (EN) Rozšíření v...

Užovka obojková (Natrix natrix), Linnaneus 1758

- zákonná ochrana v ČR – ohrožený druh (O)- kritéria IUCN – SZ Čechy – málo dotčený (LC) Rozšíř...

Užovka hladká (Coronella austriaca), Laurenti 1768

- zákonná ochrana v ČR – silně ohrožený druh (SO)- kritéria IUCN – zranitelný (VU)Rozšíření v ČRČesk...

Slepýš křehký (Anguis fragilis), Linnaneus 1758

- zákonná ochrana v ČR – silně ohrožený druh- kritéria IUCN – Anguis fragilis fragilis – málo dotčen...

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), Jacquin 1787

- zákonná ochrana – silně ohrožený druh- kritéria IUCN – málo dotčené(LC) Rozšíření v ČRJeštěrk...

Ještěrka zelená (Lacerta viridis), Laurenti 1768

- zákonná ochrana – kriticky ohrožený druh- kritéria IUCN – kriticky ohrožené(CR)Rozšíření v ČRVysky...

Ještěrka zední (Podarcis muralis), Laurenti 1768

- zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený- kritéria IUCN – kriticky ohrožený(CR)Rozšíření v ČRJeště...