Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Jsme zapojeni do kolektivního systému pro zpětný odběr elektro zařízení Ekolamp a za každý dovezený či vyrobený zdroj platíme recyklační poplatky.

Prosíme tímto naše zákazníky, aby zničené, vysvícené či poškozené zdroje vyhazovali do určených kontejnerů pro elektroodpady (kontejnery pro zářivky).

certifikat_16059