Teploměr LCD s přísavkou

Kód: 345
180 Kč
Skladem (1 ks)

Teploměr s přísavkou LCD

Dodává se včetně baterie (již vložena do přístroje)

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis:
Automaticky měří 6x za minutu teplotu. Teplotu od – 50°C-70°C. Po zapnutí se automaticky
zobrazí teplota v °C, lze přepnout na F. Pomocí ostré jehly v malém otvoru v zadním krytu
jednotky stiskněte tlačítko spínače a změňte způsob zobrazení teploty. Pokud teplota překročí
70°C(nebo 158F), LCD displej zobrazí Hi, při -50°C ( nebo -58F), zobrazí se Lo. Na zadní
straně je přísavka.

Výměna baterií
Pokud displej ztlumí, vyměňte baterií.
Otevřete zadní kryt, vyjměte starou baterií, vložte novou baterii AG8, ujistěte se, že kladný pól
(+) směřuje nahoru a zavřete zadní kryt.

Bezpečnost:
• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo
pozměňování produktů.
• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout
díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo
změn na výrobku, provedených třetí osobou.