Slepýš křehký (Anguis fragilis), Linnaneus 1758

- zákonná ochrana v ČR – silně ohrožený druh

- kritéria IUCN – Anguis fragilis fragilis – málo dotčený(LC),Anguis fragilis colchius – nevyhodnocený(NE)


Rozšíření v ČR

Slepýš křehký se vyskytuje na 90% našeho území, výškově jeho výskyt není omezený, od 125 m n.m., nejvyšší doložený výskyt je na Šumavě - 1280 m n.m..

V ČR se vyskytuje poddruh A. fragilis fragilis zatímco v jižní a jihovýchodní Evropě se vyskytují poddruhy A. fragilis colchius a A. fragilis peloponnesiacus (tomuto poddruhu byl nově přiznán status druhový - Anguis cephallonicus).

Poddruh colchius a fragilis se navzájem liší hlavně uspořádáním frontálních štítků (šupin na hlavě), modrým skvrněním a přítomností nebo nepřítomností ušního otvoru. Hlavním rozlišovacím znakem je pak právě rozdílnost uspořádání hlavových šupin.

Zatímco u nás patří většina slepýšů k poddruhu fragilis, na Slovensku se řadí až 76% populace k poddruhu colchius.

Biotop

Slepýš křehký je rozšířen téměř v celé Evropě, obývá nejrůznější místa, spíše s vyšší vlhkostí zemního substrátu a bohaté vegetace. Jeho potravu tvoří povětšinou plži a žížaly. Přes den se skrývá v úkrytech ( kameny, spadlé dřevo, spadané listí, ale i kypré nánosy půdy).

Nejhojnější je v listnatých lesích, dále na okrajích lesů, loukách (často se schovává v kupkách sena), lesních pasekách, křovinatých stráních, kamenných zídkách a okrajích cest. Často se vyskytuje i v blízkosti člověka např. na rumištích, skládkách, v parcích a zahradách. Bežně najdeme slepýše i na železničních náspech a v příkopech podél cest. Slepýši žijí i na velmi vlhkých místech, jako jsou břehy a hráze rybníků. Vzácně se pak vyskytuje na suchých a prosluněných místech beze stínu. Vzhledem k nenáročnosti na biotop se slepýši vyskytují synopticky se všemi druhy plazů, žijících na našem území.

Způsob života

Tyto ještěrky opouští své zimoviště podle nadmořské výšky koncem března až v dubnu, v horách v květnu. Začínají se pářit obvykle již 10 - 15 dnů po probuzení, délka březosti bývá 11 - 13 týdnů, někdy se uvádí i 3 měsíce. Slepýš křehký je ovoviviparní druh ještěra (vejcoživorodý) , mláďata se rodí od počátku srpna do druhé poloviny září. Mláďat bývá 8 - 12, výjimečně 20.

Zimní úkryt slepýši vyhledávají v září až říjnu, vzácně začátkem listopadu. V zimních úkrytech často zimují společně v dosti velkých počtech (až 30 jedinců) i s ostatními druhy plazů a obojživelníků. Je známo společné zimování s užovkou obojkovou (Natrix natrix), ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), ropuchou zelenou (Bufo viridis) a čolkem obecným (Triturus vulgaris).

Slepýš je aktivní hlavně za soumraku, ve dne se schovává ve svých úkrytech. Po teplém dešti je aktivní i ve dne, kdy vyhledává plže a žížaly. Také březí samice můžeme pozorovat ve dne, jak se vyhřívají na slunci.

Zajímavost: Slepýš křehký se může dožít i 54 let!!!!zdroj : Atlas rozšíření plazů v České republice (Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.)) ; Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie (Hegner David)