Ještěrka zední (Podarcis muralis), Laurenti 1768

- zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený

- kritéria IUCN – kriticky ohrožený(CR)Rozšíření v ČR

Ještěrka zední se v České republice vyskytuje doloženě pouze na hranicích Moravy se Slovenskem (na Slovenské straně) a malá populace těchto ještěrek žije také na několika vápencových lokalitách Štramberského krasu (350 - 500 m n.m.)

Sporná je lokalita u Žatce a Štěchovic.

Biotop

V ČR žije tato ještěrka v oblasti vápencových výchozů (Štramberk), na Slovensku žije ve výškovém rozpětí 200 - 1100m n.m. (Nízké tatry).

Biotopem v ČR jsou povětšinou lomy s keřovým, místy stromovým pásmem. Ještěrky se tu zdržují na sutích pod stěnami lomů, řídce porostlých keři a bylinnou vegetací. V lomech hustě porostlých stromy se zdržují na slunných vyšších stranách lomu.

Limitujícím faktorem výskytu je nejen teplota substrátu ale i vlhkost. U nás se zdržují ve stinných místech lomu a na Slovensku, kde je jejich výskyt daleko rozsáhlejší, na skalnatých okrajích lesů a hrázích přehrad. Důkazem toho, že ještěrky zední mají raději stinná, vlhčí místa je i fakt, že se v těchto lokalitách dorůstají největších velikostí.

U nás (okolí Štramberka) se synopticky (paralelně) vyskytuje s následujícími plazy : ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a výjimečně s užovkou obojkovou (Natrix natrix).

Způsob života

Vzhledem k minimálnímu výskytu na našem území se musíme spolehnout na údaje od našich východních sousedů.

Ještěrka zední zimuje zhruba od listopadu do března – tato ještěrka má nejkratší zimování ze všech slovenských ještěrek. Samci opouštějí zimní úkryt o 3 - 4 týdny dřív než samice, avšak nástup k zimování je stejný.

Po opuštění nočního úkrytu se ještěrka zední krátce sluní a poté začne aktivně vyhledávat potravu v sutích na úpatí skal a na horní hraně lomů.

Dokáže lézt téměř po kolmých stěnách a díky poměrně dlouhým nohám dokonce i výborně skáče.

Kopulace probíhá od března do června (Slovensko), kladení vajec probíhá obvykle měsíc po oplodnění. Samička naklade zhruba 2 - 10 vajíček.
fotografie

zdroj : Atlas rozšíření plazů v České republice (Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.)) ; Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie (Hegner David)